mar. apr. 20th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

A mai avut Fecioara Maria copii? răspuns pentru protestanți

Și nu a cunoscut-o pe ea până L-a născut pe Fiul ei, Cel Unul-Născut (Matei 1, 25), adică Iosif nu a trăit conjugal cu Fecioara, până S-a născut Cel Unul-Născut al ei. Dar protestanții spun că după naștere cei doi au trăit ca soți.

În primul rând, în acest loc se spune cu siguranță ce s-a întâmplat până atunci. Nu se spune ce s-a întâmplat după. Cum putem ști ce s-a întâmplat după?

În al doilea rând, în Scriptură „până când” este o expresie folosită pentru a denumi ceva fară limită, căci iată, în Vechiul Testament se zice că Melhol, fiica lui Saul, nu a născut copil până a murit: Eos tou apotamkin (II Regi 6, 23). Nu cumva a născut ea după ce a murit? Iată deci că „până când” nu însemna că după aceea s-a întâmplat. Hristos spune ucenicilor Săi: voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor (Matei 28, 24). Nu cumva îi va părăsi după? E cu neputință! Astfel că această expresie, n-a cunoscut-o pe ea până când L-a născut pe Unul-Născut, nu înseamnă neapărat că după aceea a cunoscut-o.

În al treilea rând, dacă nu a avut relații conjugale până atunci când o luase fecioară de la templu, cum ar fi putut avea după aceea, când a văzut taina și măreția lui Dumnezeu? Dar ea însăși, Fecioara, a mărturisit Arhanghelului Gavriil: nu știu de bărbat (Luca 1, 34), ca și cum i-ar fi spus: „eu am rânduiala să rămân fecioară, iar tu îmi vorbești de bărbat?” Cum să fi avut după aceea viețuire conjugală?

În al patrulea rând, însoțirea conjugală este rânduită din pricina neputinței înfrânării noastre (v. I Corinteni 7, 9), adică pentru neputința noastră, pentru slăbiciunea noastră, însă Preacurata era binecuvântată, avea deplinul har al Preasfântului Duh, iar unul din roadele Duhului Sfânt este tocmai înfrânarea (v. Galateni 5, 23). Și cu siguranță Maica Domnului avea această virtute a înfrânării, căci altfel n-ar fi fost cea binecuvântată.

din cartea: Viața Maicii Domnului