sâm. mai 8th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

A VENIT SFÂNTA LUMINĂ DE LA IERUSALIM!

Lumina Sfântă s-a aprins la ora 13.55 în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Sfânta Lumină de la Ierusalim este considerată cea mai clară dovadă a dreptei credinţe, cea mai evidentă dintre minunile creştine care se petrec în Biserica Ortodoxă.

Lumina Sfântă este o minune dumnezeiasca necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an in an, in Sâmbata Mare, de aproape 20 de veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre văzută atât de credincioși, cat și de necredincioși. Este minunea care uimește toată mintea și dovedește oamenilor până la sfarșitul veacurilor că Hristos, lumina lumii și Mântuitorul sufletelor noastre, a inviat din morți a treia zi, dăruind tuturor viață veșnică.