Distribuie

Vorbe de duh despre mântuire


Acest cuvânt tainic, „mântuire„, este întâlnit de foarte multe ori în Vechiul Testament, în Noul Testament şi în scrierile Sfinţilor Părinţi, aşa cum decurge din următoarele exemple:


Scopul suprem al Sfintei Biserici Ortodoxe este recâştigarea oilor pierdute, pacea universală şi mântuirea tuturor„.


Trebuie să avem o încredere neclintită că Dumnezeu are cu fiecare suflet un plan de mântuire„.


Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să fii pentru lume ca un mort, adică dacă te vor ocărî oamenii să nu te mâhneşti, nici dacă te vor lăuda cinstindu¬-te, să nu te înalţi„.


Mare este mulţimea păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu, curată, la tine alerg având trebuinţă de mântuire” (Rugăciune din Rânduiala Sfintei Împărtăşanii).


Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu voieşti pierderea oamenilor, «ci vrei ca toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină»” (Rugăciune a Sfântului Vasile cel Mare).


…Doamne învredniceşte-mă prin împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiţi” (Rugăciune a Sfântului Simeon Metafrastul).


Doamne, Dumnezeul nostru, mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta…” (Rugăciunea Antifonului al doilea – Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur).


Pe Acesta (Iisus Hristos), Dumnezeu, prin dreapta Sa, L-a înălţat Stăpânitor şi Mântuitor…” (Faptele Apostolilor 5 ; 31).


…noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii” (Ioan 4;42).


Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte ca să nu se laude cineva” (Efeseni 2;8-9).


Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, si cu duh stăpânitor mă întăreşte” (Psalmul 50;13).


Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10;22).


Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei” (Efeseni 1; 13).


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te săIăşluieste întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre” (Din rugăciunile începătoare).


Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema” (Psalm 115; 3-4).


Cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o” (Evrei 2;3).


Şi mulţimea striga cu glas mare, zicând: Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, Care şade pe tron” (Apocalipsa 7;10).


La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat; iată acum este vremea potrivită, iată acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6;2).


Iar noi, fraţilor, iubiţi de Domnul, datori suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului” (2 Tesaloniceni 2;13).

Distribuie
Un comentariu la „Acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii”
  1. Doamne pedepsește-ma cum vrei tu pe lumea asta numai nu-mi lua mîntuirea!!!

Comentariile sunt închise.