Distribuie

Când putem spune că cineva este un adevărat domn? În înțelesul creștinesc al cuvântului adevărat domn este cel ce își păstrează un suflet domnesc prin toate chinurile și pătimirile din viață, pe când în înțelesul lumesc și păgânesc, domn este cel căruia domnia, și cinstea, și stăpânirea cea dinafară îi pun neîncetat sufletul în primejdie.

Adevărata domnie este în noi, nu pe noi. Prin slujire se ajunge la domnia adevărată, la strălucirea sufletului și frumusețea caracterului. Iar Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește, le-a spus Hristos apostolilor. Și pe ei i-a învățat să fie slugi pe pământ ca să-și păstreze un suflet domnesc și să domnească veșnic în ceruri.

Adevărat domn este cel ce are suflet domnesc și caracter domnesc; cel care ține minte obârșia sa domnească, cerească, de la Dumnezeu; cel ce înalță gândurile și rugăciunile sale la Domnul, Tatăl său; cel ce iubește adevărul și caută dreptatea în numele Dumnezeului adevărului și dreptății; cel ce face faptele milostivirii și bunătății, care nu îi disprețuiește pe cei neputincioși și nu îi pizmuiește pe cei trufași; cel care se socoate slugă a lui Dumnezeu și a poporului; cel care întrebuințează scurtul său veac pământesc nu spre lenevie și ruginire, ci spre proslăvirea lui Dumnezeu, spre mântuirea sa și a aproapelui; cel ce în bogăție se simte sărac, iar în sărăcie bogat cu Dumnezeu; cel ce primește cu recunoștință, rabdă cu nădejde și moare cu credință; cel ce, după cuvintele lui Pavel, bine voiește întru neputințe, întru defăimări, întru nevoi, întru prigoane, întru strâmtorări pentru Hristos (2 Cor. 12, 10).

Toți aceștia, care au lăsat amăgitoarea domnie pământească și au mers după Hristos, sunt domni ai lui Dumnezeu, nobili ai lui Hristos, aristocrație cerească. Pace ție și binecuvântare de la Dumnezeu.

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *