Distribuie

Sfântul Ioan Casian vorbește despre adevărata prietenie din asemănarea virtuților: „Sunt multe feluri de prietenie și tovărășie care leagă neamul omenesc în diferite chipuri într-o unire mai deosebită. Unii mai întâi s-au cunoscut și după aceea au intrat în legături de prietenie. La alții un contract sau o învoială oarecare de vânzare-cumpărare a dus și la legături de strânsă tovărășie și dragoste. Pe unii i-a legat în lanțurile prieteniei asemănarea sau identitatea de vederi pe care le aveau ca oamenii de afaceri, militari, artiști sau oameni de știință. Prin asemenea potriviri de gânduri și sentimente se îmblânzesc chiar inimile înrăite în așa măsură încât și tâlharii din păduri și din munți sau cei care-și fac o plăcere să verse sânge omenesc se simt atrași și strânși uniți și prieteni, ca părtași la aceleași crime. […] Dar în toate acestea există un fel de dragoste care nu dispare, fiindcă nu ia naștere nici din cunoștințe, nici din raporturile de serviciu sau de câștig, nici din rudenie sau din alte motive, ci numai din asemănarea virtuților. Aceasta, zic, este cea pe care nicio întâmplare n-o micșorează, pe care nu numai că nu poate s-o descompună sau s-o distrugă depărtarea în timp sau spațiu, dar nici măcar moartea n-o sfărâmă. Aceasta este adevărata prietenie, care crește din dubla desăvârșire și virtute a prietenilor, a cărei legătură n-o rupe nici felurimea dorințelor, nici contrarietatea voințelor„.

Omul a fost creat pentru comuniune, dialog, întrajutorare, care îl conduce la o apropiere de semenii săi. Indiferent de greutățile sau neînțelegerile care pot apărea, dacă există o fundamentare duhovnicească, o prietenie care are ca scop împreună-înaintarea către bine poate învinge întotdeauna, pe când însoțirile conjuncturale sunt sortite destrămării la cea mai mică dificultate.

Câștigă-ți prieteni pe cei care iubesc virtutea, dacă vrei să-i ai aproape și la bine și la greu.

din cartea: Sfinții Părinți despre prietenie și încredere

Distribuie
Un comentariu la „Adevărata prietenie crește din asemănarea virtuților”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *