ortodox
Distribuie

Auzim cum oamenii se întreabă intre ei: „Al cui ești?” Și primesc răspunsul: „Sunt robul cutarelui domn sau sunt fiul cutarelui tată și altele asemenea”. Când creștinul primește această întrebare, ce ar trebui să răspundă? Cu adevărat, oricare creștin ar trebui să răspundă astfel: „Sunt robul lui Hristos, căci Îl mărturisesc pe Hristos Domn al meu”. (I Corinteni 7, 22; Romani 10, 9; Coloseni 3, 24)

Dar, caută, creștine, la conștiința ta. Oare îi slujești lui Hristos? Oare cauți să-I placi lui Hristos ca un rob domnului său? Întrebați de chinuitorii lor, ai cui sunt, sfinții mucenici le răspundeau cu îndrăzneală: „Suntem creștini, suntem robii lui Hristos!” Ei au fost atât de credincioși Domnului lor Iisus Hristos, încât nu și-au cruțat sângele și nici viața de dragul numelui Lui sfânt. L-au iubit atât de tare, încât nu numai cinstea, slava și bogăția lumii acesteia, plânsul și lacrimile taților și ale mamelor, ale soțiilor și ale copiilor lor, ci și chiar chinurile cele mai teribile și însăși moartea nu putea să-i despartă de iubirea lui Hristos (Romani 8, 38-19). Aceia sunt robi adevărați ai lui Hristos, aceia sunt creștini adevărați, fii ai luminii, fii ai Sfintei Biserici, oi blânde ale lui Hristos, ostași curajoși ai Împăratului Hristos, mădulare preaiubite ale lui Hristos, fii ai Dumnezeului preaînalt și moștenitori ai Împărăției Lui!

Iar ție, creștine, care Îl mărturisești pe Hristos, dar viețuiești contrar învățăturii Lui, ție îți spun, după cum am mai spus: „Ești, cu adevărat, robul lui Hristos?” Un lucru măreț este a fi rob al lui Hristos! Cinstea și demnitatea aceasta este incomparabil mai mare și mai înaltă decât a fi fiul unui cneaz sau împărat pământesc slăvit. În Domnul se va lăuda sufletul meu. (Psalmii 33, 2)

Mulți se laudă: „Sunt robul cutarelui domn înalt sau al cutarelui cneaz sau slujitorul cutarelui demnitar sau curteanul cutarelui împărat”. Da, creștinii se laudă, pe bună dreptate, numai cu Domnul lor, căci noi suntem robii Împăratului ceresc Iisus Hristos. Cu adevărat, lauda aceasta este una veritabilă! Cu adevărat, slava aceasta este înaltă, cinstea și demnitatea de a fi și a te numi rob al lui Hristos!

Dar cum se poate numi pe sine rob al lui Hristos omul care-i slujește păcatului lumii și lui însuși, nu lui Hristos? Ce-i folosește să se numească robul lui Hristos, dar să nu fie? Să mărturisească în afară că este creștin, iar în interiorul lui să aibă năravurile păgânești sau, ce-i mai rău de atât, năravuri dobitocești? Sfântul Apostol ne arată care sunt semnele robilor lui Hristos, ca să ne cercetăm pe noi înșine și să ne cunoaștem dacă suntem sau nu ai lui Hristos: Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele (Galateni 5, 24).

Iată care sunt semnele oamenilor sau robilor lui Hristos! Răstignește-ți deci, creștine, trupul, cu patimile și cu poftele lui, și vei fi, cu adevărat, rob al lui Hristos, și vei fi creștin prin mărturisirea și faptele tale. Altfel, mincinos este creștinul care poartă numai numele de creștin, dar nu are viața creștinească. Să fim deci creștini înăuntrul nostru nu numai la arătare, și atunci vom fi, cu adevărat, robi ai lui Hristos. Și pentru ce Mă chemați: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun? (Luca 6, 46), ne spune Domnul.

Fă ceea ce-I place Domnului, numai atunci numește-l Domn al tău, și El te va recunoaște drept rob al Său.

Sfântul Tihon din Zadonsk; Cuvinte alese

Distribuie
4 comentarii la „Al cui ești? Sunt robul lui Hristos!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *