aleșii lui Dumnezeu
Distribuie

Trei exemple asemănătoare ne pune Mântuitorul înainte, arătând până la ce punct va fi la fel cu cea de a doua venire, și cum aleșii lui Dumnezeu surprinși în virtute se vor mântui; iar cei surprinși în felurite vicii, care nu s-au curățit prin Sfânta Pocăință cu spovedanie adevărată și facerea roadelor vrednice de pocăință, se vor osândi. Iată exemplele următoare:

În această noapte, doi vor fi într-un pat: unul se va lua și altul se va lăsa. Doi vor fi în câmp, unul se va lua și altul se va lăsa. Două vor măcina împreună la moară (râșniță), una se va lua și alta se va lăsa” (Lc. 17, 34-36; Mt. 24, 40-41).

În cuvintele acestea: „Doi vor fi în pat, unul se va lua și altul se va lăsa” (Lc. 17, 34) ale Mântuitorului reiese că: a doua venire a Sa, pentru fiecare om în parte, va fi chiar atunci când dormim noapte liniștită, fără nici o prevestire sau tulburare, și fără de grijă. Asta o arată cuvintele: Doi vor fi în pat. Unul se va lua, adică cel aflat în ceasul acela: bun, curat, drept și fără prihană, va fi luat de Îngeri și dus – ca odinioară săracul Lazăr – sus în ceruri, în sânul lui Avraam, în locul plin de fericire. Altul care se va afla: înrăutățit, spurcat, nedrept, negru de păcate, se va lăsa, ca și bogatul nemilostiv, care a fost lăsat pe pământ să-și petreacă viața în mâncăruri, băuturi, cântece lumești, jocuri, lux și petreceri anticreștinești, până ce apoi întărind și el ca orice om, s-a trezit in iad, împleticit de flăcările focului veșnic, cumplit chinuindu-se. Cei ce sunt în casă, in pat, sunt judecătorii și stăpânitorii cei mari, supremi, împărații, voievozii. prinții, silnicii… Unii din aceștia sunt drepți; iar alții nedrepți. Drepții buni se vor lua; iar nedrepții și răii se vor lăsa.

Atunci, adică la venirea Domnului pentru fiecare în parte la sfârșitul vieții sale, și la sfârșitul lumii acesteia, surprinzând pe fiecare odihnindu-se, ori lucrându-și lucrurile sale; unul se va lua, adică dreptul, intru Întâmpinarea Domnului in văzduh, la cer, unde pururea se va afla veselindu-se în deplină fericire cu El acolo. Altul, adică păcătosul, se va lăsa jos cu lumea zăcând în cel rău și cu diavolul, de unde se va trimite și trage de îngerii răi în muncile iadului cele veșnice.

Doi vor fi în pat, aceștia sunt cei ce în boli viața și-au săvârșit-o. Sunt femei bolnave, drepte și sunt și nedrepte. Sunt robi drepți și sunt și nedrepți. Sunt bolnavi drepți, precum Iov și Lazăr, și sunt și nedrepți, precum Cain și Gheezi. Pentru aceea zice: Doi vor fi în pat, boala lor arătând-o.

Prin cuvintele: „Doi vor fi în câmp, unul se va lua și altul se va lăsa” (Mt. 24, 40). Mântuitorul face aici o comparație cu doi oameni lucrând afară în același câmp. În vremea când oamenii sunt ocupați, lucrând din greu, în câmp, în grădină ori în altă parte a pământului, chiar când fără grijă sau tulburare își vor face lucrurile lor, fiecare merge cu pași grăbiți spre viața viitoare, în direcții cu totul deosebite. Cu toate că amândoi lucrează la fel pământul, totuși, în momentul suprem va fi o foarte mare diferență în soarta lor pe care și-au croit-o în viețuirea lor pe pământ. Unul, care în viața sa și-a luat hotărârea și a mers după Dumnezeu, ascultând cuvântul Lui și păzindu-l (Lc. 11, 28), viețuind cu bună credincioșie creștinească și devenind: bun, curat, drept și neprihănit… se va lua de Îngeri și va fi dus în întâmpinarea Domnului în văzduh (1 Tes. 4, 17), în locașurile fericite, pregătite aleșilor lui Dumnezeu, unde se va desfăta în veci. Celălalt însă care s-a lăsat cu credința, cu viețuirea, cu obiceiurile și cu toată ființa sa: după diavolul și lumea ce zace în cele rele, după poftele rele ale trupului, acesta se va lăsa întunecaților stăpânitori ai întunericului pe care i-a slugărit în viața sa. El, nefericitul, se lasă jos pentru că face parte dintre cei alungați, pe care au să-i caute și adune demonii și să-i tragă în iad.

Prin cuvintele: „Două măcinând la moară, una se va lua și alta se va lăsa” (Mt. 24, 41), Mântuitorul arată două femei, numai două, ocupate cu râșnitul, cu râșnița de mână. În orient, morile mari sunt foarte rare, însă aproape fiecare casă are câte o micuță moară de măcinat, adică râșniță, la care lucrează femeile, sclavele sau osândiții. Ne e cunoscută multora pățania puternicului Samson, care fiind trădat și căzut în mâinile filistenilor, după ce aceștia i-au scos ochii, batjocorindu-l, l-au pus să învârtească la o râșniță (Jud. 16, 21-22). Pilda cu cele două femei măcinând e luată din viața evreilor palestinieni, din viața de toate zilele a iudeilor.

Cele două femei măcinând la moară, simbolizează pe slugile lui Dumnezeu și ale Bisericii Lui: ierarhi, preoți, diaconi, călugări, și toți clericii, mari și mici. Slugile acestea, de vor fi aici măcinând, adică liturghisind, slujind în felurite trepte și rânduieli, și predicând… cei care se vor afla vrednici, se vor lua de Îngerii luminii, care-i vor duce înaintea Scaunului Dumnezeirii, pentru a slavoslovi înainte cu oștile Îngerești și cu Sfinții pe Dumnezeu, Izvorul tuturor bunătăților și statornicelor fericiri, unde pururea să se bucure și veselească; iar cei nevrednici se vor lăsa între cei păcătoși, fiind ne aleși, care de vor petrece în nepăsare și în păcate, îmbrăcați, cu grija de cele pieritoare și în nepocăință, vor cădea în îndoita moarte, judecată și muncă veșnică (Mt. 25, 10-12, 24-30; 41-46).

Drepții se vor lua, nedrepții se vor lăsa. Cum se vor lua drepții ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Cei vii întru Domnul se vor răpi în nori în văzduh, și întotdeauna împreună cu Domnul vor fi” (1 Tes. 4, 15-17). Și cum se lasă nedrepții? Vor aduna Îngerii pe cei aleși din cele patru vânturi, iar pe cei necredincioși îi vor arde în focul nestins. Să nu socotești că focul nestins al muncilor, va arde cu lemne, nici că sunt oarecare muncitori, care îl aprind dedesubt, precum socotesc mulți dintre bârfitori; ci caută la Sodoma și vezi cuptorul fără lemne. Gândește la împietrirea femeii și minunează-te de îngrozirea focului. Că împreună erau și Lot și femeia și cele două fiice ale lor. Și nici Lot nu s-a ars de foc împreună cu fiicele lui, nici femeia n-a scăpat de groaza focului, ci fiecare osânda întru a sa soartă a luat-o. Așa va fi și la judecată. Drepții se vor lua ca Lot, iar cei nedrepți se vor lăsa ca prietenii, rudeniile și femeia lui Lot (Sfântul Efrem Sirul).
Dumnezeu – zice psalmistul – a stat în adunarea dumnezeilor, și în mijloc pe dumnezei va judeca. Până când judecați nedreptate și fețele păcătoșilor le luați înainte? Judecați sărmanului și săracului, pe cel smerit și pe cel sărac îndreptați-l. Scoateți pe cel sărac și pe cel mișel, din mâna păcătosului izbăviți-l pe dânsul. Nu au cunoscut nici au priceput, întru întuneric umblă, clătească-se toate temeliile pământului. Eu am zis: „Dumnezei sunteți, și fii ai Celui Preaînalt toți. Iar voi ca niște oameni muriți, și ca unul din boieri cădeți. Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că tu vei moșteni întru toate neamurile” (Ps. 81).

Vremea este a se începe judecata de la Casa lui Dumnezeu; iar dacă este întâi de la noi, care va fi sfârșitul celor ce se împotrivesc Evangheliei lui Dumnezeu? Și dacă dreptul abia se mântuiește! Dar necredinciosul și păcătosul ce se vor face? Unde și cum se va mai arăta?” (1 Petru 4, 17-18; comp. l.c. 23, 31; Lev. 10, 1-7; Ps. 83, 20; Ier. 25; 26…49; 11-12′, Iez. 9; 8; Apc. 17′, 18; 21, 7-8).

Precum cei doi bărbați de la lucrul câmpului, tot așa și aceste două femei de la moară, au aceeași ocupație, dar nu au aceeași îngrijire sufletească. Unii vor fi bine pregătiți sufletește, pentru a-L întâmpina pe Domnul, alții însă nu. Exemplele de mai sus au menirea să ne învețe cum că și noi trebuie să avem cu toții deosebita grijă, ca să ne pregătim cât mai bine și de cu bună vreme, pentru ziua cea mare a Domnului, pentru a nu fi surprinși de ea nepregătiți. Și dacă noi nu știm nici ziua nici ora venirii Domnului, atunci nu ne rămâne decât ca să priveghem, cu toții, așteptând cu încordare în orice vreme, fiind bine pregătiți, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Nicodim Măndiță; Despre înfricoșata Judecată

Distribuie
Un comentariu la „Aleșii lui Dumnezeu: din pat, de pe câmp și de la moară”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *