Sfântul Mihail
Distribuie

Arhistrategul lui Dumnezeu, Sfântul Arhanghel Mihail este conducătorul întregii Oștiri Cerești, acel Înger care a condus lupta împotriva satanei și a îngerilor căzuți, ce s-au alăturat lui și a doborât din Cer pe luceafărul cel cuprins de mândrie împreună cu celelalte duhuri căzute. În Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul este scris: „Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui. Și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele de demult, care se cheamă diavol și satana, cel ce înșeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el” (Apoc. 12, 7-9). Pentru aceasta el a fost pus de Domnul peste toate cele nouă cete îngerești. Și numele de Arhanghel, pe care îl poartă, nu este numai un indiciu al rangului său în ierarhia celor nouă cete, ci un simbol al puterii lui și al superiorității față de toți Îngerii.

După Tradiția bisericească, pecetluită în slujbele și icoanele închinate Arhistrategului Mihail, el a luat parte la multe evenimente vechi-testamentare. În vremea ieșirii israeliților din Egipt el i-a călăuzit ziua în chip de nor și noaptea ca stâlp de foc. Prin el s-a arătat Puterea Domnului, care i-a nimicit pe egiptenii și pe faraonul, ce îi asupriseră pe israeliți. Arhistrategul Mihail l-a apărat pe Israel în toate nenorocirile.

El s-a arătat lui Iosua Navi și i-a descoperit voia Domnului pentru luarea Ierihonului (Iosua 5, 13-16). Puterea marelui Arhistrateg al lui Dumnezeu s-a arătat în nimicirea celor 185 de mii de soldați ai regelui asirian Senaherib (4 Regi 19, 35), în lovirea necredinciosului conducător Iliodor și în păzirea de foc a celor trei tineri — Anania, Azaria și Misail, aruncați în cuptor spre a fi arși pentru că au refuzat să se închine idolilor (Dan. 3, 19-25).

Din voia lui Dumnezeu Arhistrategul l-a dus pe proorocul Avacum din Iudeea în Babilon spre a-i da mâncare lui Daniel, ce era închis în groapa cu lei (condacul 8 al Acatistului).

Arhanghelul Mihail l-a oprit pe diavol să le arate iudeilor trupul Sfântului Prooroc Moise pentru a nu fi zeificat (Iuda 1, 9).

Aproape toate evenimentele importante din istoria biblică s-au desfășurat cu participarea Arhanghelului Mihail. Din acest motiv Sfântul Grigorie cel Mare scrie că în timp ce alți Îngeri se arată ca să le aducă oamenilor vreo veste, Arhanghelul Mihail este trimis de fiecare dată când trebuie să se arate puterea minunată a lui Dumnezeu și însuși numele lui, care în traducere din ebraică înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”, spune că nimeni nu poate face ceea ce face Domnul cel Preaînalt cu voia Sa.

Din cele mai vechi timpuri Sfântul Arhistrateg Mihail este cinstit în Rusia. Mijlocirile Preasfintei Împărătese Cerești pentru orașele Rusiei totdeauna s-au înfăptuit prin arătările Ei împreună cu Oștirea Cerească, aflată sub conducerea Arhistrategului Mihail. Potrivit unei legende, când hanul Batâi se îndrepta spre Novgorod, Arhanghelul i s-a arătat și l-a oprit să intre în oraș. În legendă se povestește că, intrând în Kiev, Batâi a văzut deasupra ușilor uneia dintre biserici chipul Sfântului Mihail și, arătând înspre el, le-a spus războinicilor săi: „Acesta m-a oprit să intru în Novgorodul mare”. De asemenea, și în povestirile despre apărarea orașelor rusești de către Născătoarea de Dumnezeu, ea întotdeauna este înfățișată împreună cu Oștirea Cerească, aflată sub conducerea Arhanghelului Mihail. Arhistrategului îi sunt închinate o mulțime de mânăstiri, catedrale și biserici atât în palate, cât și în târguri. În vechiul Kiev după primirea creștinismului îndată a fost ridicată o catedrală in cinstea Arhanghelului Mihail și s-a construit o mânăstire. Catedrale închinate Arhanghelului sunt în Smolensk, Nijni Novgorod, Starița, mânăstirea din Ustiug-ul cel Mare (încep. sex. XVIII) și catedrala din Sviajesk. Nu există în Rusia
oraș, în care să nu existe o biserică sau un altar lateral, închinate Arhistrategului Mihail.

În Biserica Ortodoxă una dintre minunile dumnezeiescului Arhistrateg este prăznuită separat. În Asia Mică în semn de recunoștință pentru vindecarea fiicei sale mute, un om a ridicat lângă un izvor o biserică în cinstea Sfântului Mihail. Și mulți păgâni, venind acolo, s-au lepădat de idoli și s-au întors la Hristos. În biserică timp de mulți ani a slujit Sfântul Arhip. Păzitorii obiceiurilor păgâne au hotărât să distrugă biserica și să-l omoare pe Arhip.

În acest scop au unit două râuri de munte într-un singur curs și l-au îndreptat spre biserică. Sfântul Arhip s-a rugat cu osârdie Arhanghelului Mihail și, pentru rugăciunea lui, acesta s-a arătat din ceruri, cu lovitura toiagului său a făcut în munte o spărtură și a poruncit apelor acelui torent năvalnic să se îndrepte într-acolo. Locul unde s-a produs minunea a căpătat denumirea Hones (actualul Konos), care înseamnă „deschizătură”, „spărtură”. În cinstea acestui eveniment pe 6 septembrie a fost rânduită o sărbătoare.

Evghenie Goncearov; Păzește-ți casa de rău

Distribuie
5 comentarii la „Arhistrategul Oștirilor Cerești Sfântul Arhanghel Mihail”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *