sâm. mai 8th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Avem un apărător tainic și nebiruit ascuns în noi

După Sfântul Ioan Scărarul, gândurile care nu sunt descoperite părintelui duhovnicesc devin fapte, pe când plăgile descoperite, departe de a se deschide mai mult, se vindecă. Noi constatăm, prin propria noastră experiență, că, în lupta spirituală, omul este foarte slab, fără putere, dacă Dumnezeu nu îi vine în ajutor. În această luptă — ne spune Sfântul Marcu Ascetul — noi avem un apărător tainic ascuns în noi de la botezul nostru: Hristos, Care este nebiruit. El va lupta cu noi in acest război, și noi să nu ne mulțumim numai de a-L chema în ajutor, ci să și îndeplinim poruncile Sale de viață făcătoare atât cât ne stă în putere. Lasă-te in mâinile marii Sale milostiviri! Aleargă neîncetat la Împărăteasa, la pururea Fecioara Maria, care mijlocește pentru noi.

Sfântul Ambrozie de la Optina; Filocalia în texte alese