Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Bucuria Maicii Domnului de Sfânta Înviere

Distribuie

Bucură-te, Preacurată,
Care ieri te-ai tânguit,
Iată, Fiul tău cu slavă
Din mormânt a răsărit!

Toată firea prăznuiește
Învierea lui Hristos,
Toate se îmbracă astăzi
Cu veșmânt prea luminos!

Îngerii și pământenii
Cântă azi același grai,
Iar Adam și cu tâlharul
Azi se veselesc în Rai.

Nu mai este astăzi pază
În Edenul cel ceresc,
Ușa stă mereu deschisă
Pentru neamul creștinesc.

Nu se mai socoate Crucea
Ca organ chinuitor;
Ea rămâne «Steagul Slavei»
— Semnul cel biruitor —

Băutura cea amară
De Hristos s-a îndulcit
Și «împărăția morții»
Pe vecie s-a zdrobit!

Tu fiind mai înainte:
«Maica Sfintelor dureri»,
Astăzi ești: «a Slavei Maică»
Și «a Sfintei Învieri»!

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul; Hrană duhovnicească

Distribuie