Distribuie

Dacă unii oameni au căzut într-o greșeală semnificativă în fața regelui pământesc, fiind din cauza aceea întemnițați sau exilați, și ar fi venit un sol de la rege, aducându-le vestea că regele i-a iertat și că le iartă fărădelegea făcută, chemându-i în patria și în casa lor și lăsându-i să viețuiască în pace și în liniște: O, ce bucurie mare ar fi fost pentru călcătorii de lege, acești bieți osândiți!

Am greșit împreună cu protopărintele nostru Adam în fața lui Dumnezeu — Împăratul Cel ceresc, fiind trimiși spre întemnițare și exil, din Rai, în lumea aceasta. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Îngerul sfatului celui preaînalt, a venit la noi, cei exilați și osândiți, aducându-ne vestea preadulce a Tatălui Său ceresc și binevestindu-ne că Dumnezeu ne iartă, primindu-ne iarăși cu milostivirea Sa. Și, venind, a binevestit: pace vouă celor de departe și pace celor de  aproape (Efeseni 2, 17).

Hristos Însuși mărturisește despre Sine: Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați, și să vestesc anul plăcut Domnului (Luca 4, 18-19). Spunându-ne oarecum: nu vă temeți, nu vă înfricoșați, bieții și osândiți oameni! V-am adus, de la Tatăl Meu Cel ceresc, o veste bună. Voi ați greșit, dar El vă iartă păcatele. V-ați abătut de la El, dar El vă întoarce/ atrage iarăși la Sine. V-ați îndepărtat și v-ați întors fața de la El, dar El iarăși vă întoarce la Sine. Ați pierit, dar El vă mântuiește prin Mine. Ați fost alungați din Rai, prin păcatul vostru, dar El vă oferă, prin harul Său, cerul, în locul Raiului. Deci, primiți-Mă pe Mine ca pe un trimis al Lui.

Să nu se tulbure inima voastră; credeți în Dumnezeu, credeți și în Mine. În casa Tatălui Meu multe Iocașuri sunt. (Ioan 14, 1-2) — În lăcașurile acelea vă chem și vreau să vă întorc pe voi, cei exilați.

O, veste atât de scumpă, de dulce și de bineplăcută lumii întregi! Cu adevărat, nimic nu poate fi mai plăcut pentru noi, bieții păcătoși, decât această veste bună! Nu le este atât de plăcută celor flămânzi mâncarea, celor însetați, apa rece, celor captivi, libertatea, celor ce stau în întuneric, lumina, celor osteniți, odihna, celor neputincioși, sănătatea, precum nouă, bieților păcătoși, îndepărtați de Dumnezeu, osândiți și care pierim, vestea aceasta.

Nu te teme deci și nu deznădăjdui, bietule păcătos! Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Împăratul și Fiul Împăratului ceresc Cel iubit și Unul-Născut, trimis de la Tatăl Său Cel ceresc, a venit să te mântuiască și să te aducă în Împărăția Sa cerească.

Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19, 10)

Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. (I Timotei 1, 15)

Îți mulțumim, Iubitorule de oameni, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut, că ne-ai adus o veste atât de dulce și de mântuitoare de la Tatăl Tău Cel ceresc, îndulcindu-ne cu aceasta inimile noastre amărâte de veninul șarpelui celui vechi! Credem în Tine, Fiul lui Dumnezeu Celui viu și în Tatăl Tău Cel ceresc Care Te-a trimis. Prin Tine, Care ești Calea, Adevărul și Viața, nădăjduim să venim la El și să te slăvim, în vecii vecilor, împreună cu Tatăl Tău și cu Sfântul Duh! Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. (Psalmii 32, 22)

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac. (Psalmii 30, 1)

În Tine, Doamne, ne-am pus nădejdea, ca să nu fim rușinați în veci, amin! Prin această preadulce veste bună sau Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos mângâie-te, suflete întristat, care ai greșit și te pocăiești.

Această veste să fie și în viața ta, răcorindu-te în vremea secetei duhovnicești și în ceasul morții o mângâiere vie. A venit Fiul lui Dumnezeu să-i mântuiască pe păcătoși, nu pe unii, ci pe orice păcătoși, indiferent despre cine ar fi vorba; numai aceștia să se pocăiască și să creadă în Iisus Hristos, Care a venit să-i mântuiască pe păcătoși: și mâinile lui Hristos, răstignite pe cruce, le vor deschide lor ușile Raiului.

Pocăiește-te, deci, și tu, păcătosule, și crede în sfânta și dulcea Evanghelie: și fără de îndoială că vei intra, împreună cu tâlharul, în Rai.

Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său; și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său, precum a grăit prin gura sfinților Săi proroci din veac. (Luca 1, 68-70)

Sfântul Tihon din Zadonsk; Cuvinte alese

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *