Distribuie

Nu trebuie pur și simplu să ne rugăm, ci să ne rugăm în așa fel încât să fim ascultați. Pentru că nu este de ajuns rugăciunea ca să dobândim ceea ce dorim, dacă nu este făcută așa cum dorește Dumnezeu. Fiindcă și fariseul s-a rugat, dar n-a câștigat nimic (Luca 18, 10 ș.u.). Și iudeii s-au rugat, dar Dumnezeu Și-a întors fața de la ei în timp ce se rugau.

De aceea am și primit poruncă să ne rugăm cu o anumită rugăciune, care în mod sigur să fie ascultată. Acest lucru l-a adeverit psalmistul și înainte de această rugăciune, cerând nu doar să fie rostită, ci împreună cu ea să depui și tu propria strădanie.

Și care a fost la profet această strădanie? Cea despre care vorbește Scriptura: „Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda; Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele” (Psalmul 6, 9), „Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu” (Psalmul 6, 7).

Într-adevăr, toate acestea au puterea să-L atragă pe Dumnezeu lângă noi, adică tânguirile, lacrimile, suspinele, îndepărtarea de rele, frica și cutremurul înaintea hotărârilor lui Dumnezeu. Și în alt loc a zis: „Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea mea„! (Psalmul 4, 1)

Așadar, în acest mod este ascultată rugăciunea noastră: mai întâi trebuie să fim vrednici să primim ceea ce noi cerem. În al doilea rând, să ne rugăm după legile lui Dumnezeu. În al treilea rând, rugăciunea noastră trebuie să fie continuă. În al patrulea rând să nu cerem nimic lumesc. În al cincilea rând, să câștigăm prin ceea ce vrem să cerem și în al șaselea rând să depunem noi înșine orice strădanie puternică spre rugăciune.

Deci, fii atent că mulți au fost ascultați în felul acesta: Corneliu, prin modul viețuirii lui (Faptele Apostolilor 10, 4); femeia cananeancă prin stăruința ei (Matei 15, 28); Solomon, prin modul cererii lui: „Deoarece tu ai cerut aceasta și n-ai cerut viață lungă, n-ai cerut bogăție, n-ai cerut sufletele dușmanilor tăi, ci ai cerut înțelepciune, ca să știi să judeci” (III Regi 3, 11); vameșul prin smerenia lui (Luca 18, 14) și ceilalți în alt mod.

Sfântul Ioan Gura de Aur

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *