după Hristos
Distribuie

Greu e să mergi după Hristos, fiindcă trebuie să fii gata de lipsuri, de prigoane, trebuie să fii gata să nu ai unde să îți pleci capul, să nu ai ce mânca.

Pentru a merge după Hristos trebuie să fim gata de lipsuri și ocări. Apostolul Pavel spune: „Toți câți voiesc binecinstitor a trăi în Hristos Iisus, prigoniți vor fi” (II Tim. 3, 12), fiindcă cei ce Îl urăsc pe Hristos sunt atât de mulți, nesfârșit de mulți… În vremea noastră este deosebit de greu să mergi pe calea aceasta spinoasă.

Evanghelia spune: ”Și pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: «Te voi însoți oriunde Te vei duce.» Și i-a zis Iisus: «Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Și plece capul.» Și a zis către altul: «Urmează-Mi.» Iar el a zis: «Doamne, dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu.» Iar El i-a zis: «Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi de vestește împărăția lui Dumnezeu.» Dar altul a zis: «Iți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa mea.» Iar Iisus a zis către el: «Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu»” (Lc. 9, 57-62).

Primul om despre care povestește Evanghelia că a vrut să meargă după Hristos voia să își îngroape mai întâi tatăl. „Lasă morții să-și îngroape morții lor”, a răspuns Domnul. „Mergi de vestește Evanghelia.” Cuvinte ce par crude: cum să nu-ți îngropi tatăl? Cuvintele acestea au fost spuse de către Domnul: așadar, nu sunt crude, ci pline de adevăr.

Trebuie să înțelegem duhovnicește: bineînțeIes, Domnul nu era atât de crud încât să nu îl lase să-și îngroape tatăl, ci trebuie să înțelegem cuvintele acestea duhovnicește. Cum? Ei bine, asta însemna: „Vrei să vii după Mine? Lasă toate grijile pentru cele moarte, cele stricăcioase, cele pieritoare; îndreaptă-ți gândurile către Dumnezeu, lasă pământul acesta păcătos, înalță inima ta la cele de sus, uită de lucrurile moarte. Mergi, și vei propovădui Evanghelia.”

Aici este cuprinsă învățătură pentru noi, păstorii Bisericii. Trebuie să ne ducem departe de toate lucrurile moarte, să ne înălțăm mintea și inima în ceruri, la cele duhovnicești, să cugetăm la cele de sus, iar nu la cele pământești — așa cum cere Apostolul Pavel. Lucrurile moarte trebuie părăsite, lăsându-i pe cei morți să îngroape morții. Cei morți cu duhul sunt mulți, nesfârșit de mulți: să îi lăsăm să se îndeletnicească cu lucrurile moarte, iar creștinii să lase lucrurile moarte.

Altul cerea să meargă cu Domnul, dar a vrut și să i se îngăduie să-și ia rămas bun de la familia sa. Inima îl trăgea la Domnul, dar grija pentru casnicii săi, faptul că era legat de familie, l-a silit să se uite în urmă. „Nimeni care se uită îndărăt nu este potrivit pentru Împărăția lui Dumnezeu.”

Cel ce a pus mâna pe plug — plugul ce va ara țarina lui Dumnezeu, în care cresc semințele cele sfinte, semințele dreptății — nu trebuie să se uite în urmă. Trebuie să năzuiască spre Dumnezeu cu toate gândurile sale. Nu trebuie să se uite în urmă, să-i pară rău pentru ceea ce a lăsat, nu trebuie să-și aducă aminte cum trăia înainte, nu trebuie să-i pară rău pentru vreun lucru lăsat în lume. Ai plecat din lume? Nu-ți aminti de lume.

Iubește-L pe Domnul din toată inima, nimicește rămășița iubirii de lume, nu te uita în urmă, nu-ți aminti de viața ta trecută, când la Dumnezeu te gândeai puțin, te gândeai cum să trăiești mai bine, mai vesel. De viața dinainte uită, și nu uita să te lepezi de lucrurile vieții tale trecute.

Să nu spui niciodată: „Astăzi o să trăiesc ca înainte, o să mă ocup de aceleași lucruri ca înainte, iar mâine o să mă las de toate astea.” Dacă gândești așa, după Domnul nu o să mergi, și mâine o să spui același lucru. O să-ți închipui și mâine imaginile vieții pe care ai părăsit-o, și mâine o să lași pe ziua următoare viața nouă — iar conștiința o să-ți aducă aminte: „Lasă acum, chiar acum lasă lucrurile acestea”, și o să repete, amintindu-ți mereu. Dacă nu vei asculta de glasul conștiinței, el va amuți de tot, și ceea ce amânai pe mâine va rămâne amânat pentru totdeauna. Nu va fi uitat ceea ce trebuia uitat.

Bine s-a zis că cel ce se uită îndărăt nu este potrivit pentru Împărăția lui Dumnezeu. Cine a pus mâna pe plug nu trebuie să se uite în urmă. Trebuie să se uite doar înainte înainte, mereu înainte, și, înălțându-și inima către Dumnezeu, să meargă după Hristos.

Grăbiți-vă, grăbiți-vă — grăbiți-vă să mergeți după Hristos! Viața este scurtă, și de aceea grăbiți-vă să mergeți după Hristos!

Sfântul Luca arhiepiscopul Crimeei; Cuvântări de foc

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *