părinte duhovnicesc
Distribuie

Mulți creștini știu că în viața duhovnicească este nevoie de un părinte duhovnicesc, însă ei nu se gândesc să afle un astfel de om. Cei mai mulți oameni învață nu din greșelile străine, ci din propriile greșeli.

La Lavra Pecerska, în zilele egumeniei preacuviosului Nikon, unul dintre monahi, pe nume Nikita, voia să devină zăvorât. La toate rugămințile lui de a se zăvorî, preacuviosul Nikon a spus:

— Fiul meu, nu îți este de folos să stai fără lucrare, ești încă tânăr. Slujindu-le fraților, nu-ți vei pierde răsplata. Doar l-ai văzut pe Isaac cum a fost înșelat de demoni. Și numai marele har al lui Dumnezeu și rugăciunile părinților Antonie și Teodosie l-au mântuit pe el, făcând până astăzi nenumărate minuni.

— Niciodată nu voi fi înșelat ca el.

— Fugi, frate, să te înalți, ca să nu cazi!, l-a prevenit preacuviosul.

Neavând un părinte duhovnicesc ca să-l îndrume, a alergat să-și împlinească voia sa. A intrat în chilie și s-a zăvorât. După câteva zile, monahul, în vremea psalmodierilor, a auzit un glas care repeta cuvintele rugăciunii lui. In același timp, în jurul său, se simțea o mireasmă neobișnuită. S-a gândit: „Dacă nu ar fi înger, nu s-ar ruga cu mine și nu s-ar simți aici mireasma Duhului Sfânt.” După aceasta, zăvorâtul s-a aprins de dorința de a-L vedea pe Insuși Domnul și a început să se roage spunând:

— Doamne, arată-Te, vreau să Te pot vedea!

Ca răspuns la rugămintea sa a auzit glas:

— Nu mă arăt, ești încă tânăr. Te înalți, să nu cumva să cazi!

— Nu, nu mă înșel, Doamne!, s-a plâns fratele. Egumenul m-a învățat să nu ascult de înșelările diavolului. Ce-mi vei porunci însă voi împlini.

— E cu neputință omului să mă vadă pe mine în trup fiind, a spus duhul necurat ce pretindea a fi Domnul. Însă, iată, îl trimit pe îngerul meu. El va fi cu tine și tu vei împlini voia lui.

În acel ceas, înaintea lui Nikita a stat un diavol în chip de înger, și monahul, încrezător în sine, i s-a închinat lui.

Pe dată diavolul i-a dat învățătură:

— De acum înainte să nu te mai rogi, ci doar să citești cărți. Prin citire vei grăi cu Dumnezeu și din cărți vei da sfaturi folositoare celor ce vin la tine. Iar eu mă voi ruga întotdeauna pentru mântuirea ta.

Nevoind să asculte sfatul egumenului său, cu bucurie a împlinit porunca părutului înger. El a citit cu sârguință Sfânta Scriptură, având convorbiri de folos cu cei ce-l cercetau și, în același timp, privea plin de bucurie către învățătorul său care, chipurile, se ruga de acum neîncetat pentru mântuirea sa.

După câtva timp, a început să prorocească și, așa cum se întâmplă adesea, prorocirile sale s-au răspândit peste tot în jur. Cu toate acestea, frații mănăstirii au început să ia aminte la purtarea lui tot mai nelalocul ei. Toate prorocirile lui erau nu despre viitor, pe care demonii nu-1 cunosc, ci despre lucruri care avuseseră loc, dar care nu erau cunoscute celor ce-l ascultau. Din Sfânta Scriptură el cunoștea doar cărțile Vechiului Testament. Le învățase pe de rost pe acestea, iar cărțile Noului Testament nu le citea și nici nu voia să audă de ele.

După ce au luat aminte cu osebire la zăvorât, monahii au înțeles că acesta era înșelat de diavol. Au venit la chilia lui și cu rugăciunile lor l-au izgonit pe demonul care luase chip de înger. După aceasta, monahii l-au scos din zăvorârea sa. Când a fost slobozit de înșelarea cea diavolească, el nu doar că a uitat întreg Vechiul Testament, ci a uitat chiar să citească.

Dându-și seama din ce năpastă l-a scos Domnul, cu smerenie s-a pus pe sine sub cârmuirea duhovnicească a părinților de la Lavra Pecerska. Mulțumită cârmuirii lor, încetul cu încetul a atins desăvârșirea multor virtuți și, mai apoi, a fost așezat episcop al marelui Novgorod. Aici el a fost preaslăvit cu mulțime de minuni, iar după sfârșitul său a fost numărat în rândul sfinților.

După cum vedeți, chiar și marii nevoitori au nevoie de un părinte duhovnicesc si de cârmuirea cu luare-aminte a acestuia, ca să-si mântuiască sufletele. Poți tu oare să mergi pe o altă cale? Poți tu, care trăiești în mijlocul lumii si al feluritelor sminteli ale acesteia, să nu ai nevoie de un povățuitor care să înțeleagă problemele de credință și ale vieții duhovnicești?

din cartea: Cum să ne găsim duhovnic

Distribuie
Un comentariu la „Când nu ai un părinte duhovnicesc (povestire)”
  1. Nustiu daka voi mai avea duhovnic Cel ce la m avut ma abandonat,sau poate ca am fost nevrednica sau nustiu dar ma las In mainile Lui Dumnezeu sa fie voia Sa ,peste mine

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *