gânduri spurcate
Distribuie

Tot gândul spurcat dacă-l primim, suntem amestecați cu diavolul acelei patimi și ne duce în gheenă iar tot omul care și-a cufundat cu totul mintea în gânduri spurcate și doar la ele se gândește, care visează doar la plăcerile trupești păcătoase și pe acestea le dorește, este mare vrăjmaș al lui Dumnezeu.

În Mânăstirea Sfântului Eftimie din Palestina era un călugăr de la Roma cu numele Emilian. Acest călugăr, din tinerețile lui, avea viață cu fapte bune și curat la trup, foarte cumsecade și înțelept.

Pe acest frate monah l-a pizmuit diavolul și într-o Duminică i-a dat mare război trupesc, și nemaiputând răbda ispita, primea in mintea lui acele gânduri spurcate și se învoia îndulcindu-se de ele.

Când s-a dus noaptea in Biserică pentru a citi Utrenia, Sfântul Eftimie s-a întâmplat să fie lângă acel frate care avea războiul trupesc şi simțea că ieşea mare putoare de la acel frate.

Sfântul Eftimie a înțeles ispita vrăjmașului şi certându-l pe duhul cel necurat, l-a aruncat pe acel frate la pământ, dușmanul omenirii muncindu-l. Și el, văitându-se și plângând, scotea spume din gură.

Atunci Sfântul a poruncit să aducă lumină, că era noapte și întuneric, și zise către ceilalți părinți: «Vedeți, fraților, pe acesta care are fapte bune și curat din tinerețile lui, îl vedeți cum se tăvălește acum pe pământ la picioarele noastre, vedere jalnică și de plâns, numai că a primit gândurile cele spurcate în mintea lui. Deci, să ia seama bine fiecare și să se împotrivească gândurilor celor spurcate şi să le izgonească din mintea lui, chiar de la început, când nu au mare putere. Iar dacă le primim cu bună plăcere, indulcindu-ne, măcar că nu ne apropiem de trupul altuia, dar cu sufletul am curvit, după cum zice la Sfânta Evanghelie, şi ca cei preacurvari ne vom osândi în ziua aceea a Judecății, când cele ascunse şi cele nepricepute se vor descoperi.”

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *