Distribuie

De multe ori am fost întrebat de unii dintre monahi, dar mai ales de mulți dintre creștini, care este pricina că unii din morți îi găsesc oamenii neputreziți în morminte. Pentru dezlegarea nedumeririi și a unora și a altora, m-am gândit să vorbim astăzi câteva cuvinte și în această privință. Și iată ce am a vă zice:

Ce trebuie să facă creștinii cu morții lor, când îi vor găsi pe ei neputreziți?

Dacă unii nu vor putrezi din cauza alcătuirii tari a trupului lor, pe aceștia se cade a-i lăsa în mormânt mai mulți ani, 10-20 și mai mult.

Cei ce nu vor putrezi din cauza pământului în care au fost îngropați în vremea iernii la locuri cu prea multă umezeală și gheață, să-i scoată de acolo și să-i mute în alte locuri mai zvântate și acolo vor putrezi nu după multă vreme. Iar dacă nici așa nu vor putrezi, să se știe că sunt sub blestem și să cheme preotul sau arhiereul care i-a legat spre a-i dezlega. Iar dacă a murit acel arhiereu sau preot, să roage pe moștenitorii acelora să-i dezlege și să-i ierte.

Dacă cei neputreziți vor avea semnele arătate mai sus, înseamnă că au fost blestemați fie de arhiereu, fie de preot, de părinți sau de dumnezeieștile Pravile ale Bisericii, și atunci tot așa să se procedeze: să fie chemat arhiereul sau preotul care i-a legat și să facă molitfele de dezlegare. Iar dacă a făcut cel mort vreo nedreptate, neamurile să întoarcă acea nedreptate. Dacă nu au cu ce, să roage pe cei ce au fost nedreptățiți să ierte pe cel mort care le-a făcut nedreptatea. Și așa legătura cea pusă asupra lui se va dezlega 15.

Să se mai știe că de se va găsi cineva neputred și i se vor citi molitfele cele de iertăciune de la arhiereu și nu se va risipi trupul lui, adică nu se va desface atunci, să fie încredințați cei de față că acel om, când a fost viu, a făcut mare nedreptate și de aceea nu se dezleagă trupul lui, până nu vor plăti rudeniile acea nedreptate și atunci se va dezlega.

Iarăși să se știe că, dacă cineva din oameni a fost afurisit pe dreptate și după Lege de arhiereul sau duhovnicul său, iar el, nevrând să mai ceară iertăciune, a murit așa, și după moartea sa se va afla trupul lui neputred, acel om nu mai are nădejde de mântuire, căci a murit și se află nedezlegat și neputred trupul lui după mai mulți ani, acela prin trupul lui cere iertăciune, și prin dezlegarea ce i se va face de arhiereu sau de preoți, se dezleagă de afurisenie. Iar în clipa când se va fi dezlegat trupul de blestem, se izbăvește și sufletul din mâinile diavolului și merge la lumină și la viața de veci 16.

Acestea de până aici fiind zise despre neputrezirea morților, despre semnele după care se cunosc pricinile neputrezirii lor, precum și despre cele ce trebuie a face cei vii pentru cei morți pe care îi vor găsi neputrezi, fiindcă mai întotdeauna pricinile arătate mai sus ale neputrezirii morților se întâmplă din cauza păcatelor și a neîmplinirii canonului ce trebuie să facă omul în viața aceasta, este de folos a adăuga și unele istorii adevărate în legătură cu cele arătate mai înainte.

În vremea Prea Sfințitului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, a murit un om mare și cuvios cu viața, numit Eutropie. Iar când a voit patriarhul să-l îngroape la mormintele cele obștești ale bisericii celei mari din Ierusalim, a găsit acolo 20 de trupuri întregi acestea, a făcut priveghere patriarhul și toată biserica, rugându-se lui Dumnezeu să le descopere taina lor. Deci Dumnezeu, ascultând rugăciunea lor, a deschis gura unuia dintre cei adormiți, care a zis: „Noi am fost sfințiți și clerici și, pentru lumești griji, am defăimat predanisita urmare a laudelor lui Dumnezeu, pentru care ne-am și supus la nedezlegată afurisenie”. Și întrebând patriarhul și aflând că vreme de 20 de ani nu și-au citit rânduiala, s-au făcut toți cei sfințiți ce se aflau de față cu patriarhul chezași că vor împlini ei rânduiala rămasă timp de 20 de ani a acelora și așa îndată s-au dezlegat trupurile lor.

Spre încheierea cuvântului, vă rog din inimă să nu uităm cele auzite în această predică și să înțelegem din cele de mai sus cât de mare este mila lui Dumnezeu și cât pot rugăciunile Sfintei Biserici și dezlegarea arhierească să ajute celor ce au murit nepocăiți și nedezlegați de păcatele lor. Am arătat mai înainte că cel mort – care se găsește neputred – prin trupul său cel neputrezit cere ultimul ajutor de la cei vii ai săi. Și acest ajutor, după cum ați văzut în cele de mai sus, se poate cere de la Prea Bunul Dumnezeu prin Sfânta Liturghie, prin rugăciunile și dezlegarea cea de la arhierei și duhovnici.

Prin întâia minune istorisită, care s-a întâmplat cu cei 20 de pe vremea Sfântului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, ca și prin aceea ce s-a întâmplat la Episcopia de Huși, la noi în Moldova, la anul 1785, prin dezlegarea acelui hagiu bulgar, Ganciu, s-a adeverit iarăși și în chip văzut puterea cea dată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos sfinților Săi ucenici și Apostoli, precum și urmașilor lor, când le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute ( Ioan 20, 22, 23). Și iarăși când a zis: Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer ( Matei 18, 18).

Deci, aducându-vă aminte de aceste cazuri, pururea să credeți că darul lui Dumnezeu este prezent în Biserica lui Hristos și lucrează prin slujitorii Bisericii Lui preaslăvite minuni.

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 11

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *