Cand va veni antihrist
Distribuie

Cuvânt către cititorii care cârtesc spunând că: „nu se împlinesc Scripturile care s-au zis de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți și care întreabă când va veni Antihrist”

Zis-a Domnul către Avraam: „Știind, vei știi că nemernică va fi sămânța ta în pământ străin, și o vor supune pe ea robiei, și o vor chinui și o vor smeri pe ea patru sute de ani. Iar pe neamul acela, căruia îi vor sluji, Eu îl voi judeca, iar după aceea vor ieși aici cu avere multă” (Facerea 15, 13-14 ).

Așadar a zis Domnul către Avraam că patru sute de ani are să fie seminția lui în robie, și n-a fost întocmai, pentru răutatea evreilor; căci au trecut patru sute treizeci și doi de ani până la ieșirea lor din Egipt. Și proorocul Daniel zice: „Și în zilele cele de pe urmă ale împărăției lor, când se vor împlini păcatele lor, se va scula un împărat fără de rușine la față și care va înțelege ghiciturile (farmecele). Și puterea lui se va întări, măcar că nu cu puterea sa, ci cu chip semeț și isteț, în lucruri ascunse va strica și va spori și va face și va pierde pe cei tari și pe poporul cel sfânt” (Daniel 8, 23-24).

Atunci vor începe anii durerilor și necazul cel mare și pedepsele ce are să le pună Dumnezeu pe pământ pentru răutățile acelui împărat fără de rușine la față, care este Antihrist, și pentru slujitorii și supușii lui.

Vedeți, vă rog, cum zice Proorocul, că nu zice „când se vor împlini anii”, ci „când se vor împlini păcatele va veni vremea”, adică vremea pedepselor și necazul cel mare.

Asemenea și la Agatanghel scrie pentru robirea Constantinopolului de către turci că, la anii de la Hristos 1452 până la 1453, trebuie să se ia Constantinopolul de agareni (turci), precum s-a și împlinit. Și-l vor stăpâni 400 de ani, adică până în la 1853, și vedem că nu s-a împlinit întocmai prezicerea, pentru păcatele și nepocăința creștinilor. Că iarăși zice Agatanghel: „Așa vor fi creștinii sub robia agarenilor, precum au fost evreii sub robia egiptenilor 400 de ani; însă, pentru păcatele lor, a mai prelungit Dumnezeu pedeapsa încă 32 de ani și în pustia Sinaiului încă 40 de ani și apoi i-a dus în pământul făgăduinței.” Astfel se urmează și cu creștinii. După aceasta are să se facă o credință în toată lumea. După cum a zis și Neofit în tâlcuirea șeptimilor lui Daniil Proorocul. Și îngerii au să pună un împărat în Constantinopol, creștin bun, și minuni multe și mari au să se facă în Constantinopol.

Și, văzând popoarele minunile care au să se facă, au să se lepede toți de eresurile lor și au să vină să se unească cu Biserica Răsăritului. Și atunci au să se boteze din turci și din evrei mulțime multă.

Zosima Pascal Prodromit; Sfârșitul Omului

Distribuie
Un comentariu la „Când va veni Antihrist pe pământ?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *