Scopul familiei
Distribuie

Ce este familia, după învățătura Bisericii Ortodoxe? Familia este cel dintâi așezământ dumnezeiesc, pe care l-a făcut Dumnezeu pentru om în Rai, cu sfatul Preasfintei Treimi: Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor asemenea lui (Facerea 2, 18 ). Familia este celula și izvorul vieții pe pământ, temelia vieții de obște, prima biserică întemeiată de Dumnezeu din iubire pentru om, după modelul Bisericii cerești, adică al obștii îngerilor și sfinților din cer. Fără iubirea firească din familie, nu putem ajunge la iubirea dumnezeiască, veșnică.

Ce înțelegem prin familie creștină?  Cuvântul familie are în general două sensuri. În sens propriu, înseamnă unirea conjugală dintre cei doi soți, prin Taina Nunții, în vederea nașterii de copii. Iar în sens duhovnicesc, prin familie se înțelege obștea tuturor creștinilor, care formează Biserica unică, pe care a întemeiat-o Fiul lui Dumnezeu în lume, prin moartea și învierea Sa. Familie duhovnicească este numită și obștea credincioșilor dintr-o parohie, precum și obștea călugărilor din fiecare mănăstire. De altfel, orice grupuri de credincioși, uniți prin dragoste în numele lui Hristos, în vederea unor activități creștine de binefacere și misiune ortodoxă, se pot numi familii duhovnicești.

Unde s-a întemeiat cea dintâi familie? Cea dintâi familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai, iar nu pe pământ, având ca preot și martor pe Însuși Dumnezeu, ca să arate tuturor ce mare rol are familia creștină pe pământ, ce demnitate i-a dat Creatorul familiei și ce misiune dumnezeiască i-a încredințat. Căci, spune Duhul Sfânt: Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie (Facerea 1, 27 ).

Care este scopul principal al familiei pe pământ? Scopul principal al familiei create de Dumnezeu este nașterea de copii pentru înmulțirea neamului omenesc, pentru continuarea vieții pe pământ și întărirea Bisericii întemeiate de Hristos în lume. Aceasta a spus-o Însuși Creatorul, Care, după ce i-a făcut pe primii oameni, i-a binecuvântat, zicând: Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți (Facerea 1, 28 ).

Ce alte scopuri are familia creștină? Alte scopuri ale familiei creștine sunt: ajutorarea soților unul cu altul, pentru ușurarea greutăților vieții pământești, îmbărbătare lor în vremea primejdiilor și a ispitelor, înfrânarea trupească, evitarea cumplitelor păcate ale desfrânării care biruiesc și stăpânesc, mai ales astăzi, pe cei necăsătoriți și divorțați. Prin aceste scopuri, familia devine cea dintâi biserică, școală și casă a credinței în Dumnezeu, a sfințeniei, a nașterii și educării copiilor în dreaptă credință și în frică de Dumnezeu. Numai o familie care împlinește cu sfințenie aceste scopuri devine pe pământ, poate fi cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu și umbrită de harul Duhului Sfânt. Iar familiile întemeiate fără cununie și binecuvântare, numai pentru desfrânare și ucidere de copii, pentru pază, divorț și adunare de averi, precum și pentru a face alte păcate, acelea vor fi greu pedepsite de Dumnezeu în ziua judecății, dacă nu se vor pocăi cât mai curând.

Ioanichie Bălan; Călăuză Ortodoxă în familie și societate vol. 2

Distribuie
Un comentariu la „Care este scopul familiei pe pământ?”
  1. Familia : ” În sens propriu, înseamnă unirea conjugală dintre cei doi soți, prin Taina Nunții…” = Greșit! Familia : Înseamnă Unirea conjugală dintre Soț și Soție ! Ăsta este unul dintre tertipurile prin care anticristii încearcă să păcălească legile unui stat , precum și legile firii …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *