Distribuie

Datoriile soțului față de soție extrase din cartea arhimandritului Ioanichie Bălan: Călăuză ortodoxă în familie și societate, sunt următoarele:

– Să trăiască în permanentă iubire creștină şi intimă cu soția;


– Să n-o oblige niciodată la avort, la pază sau acte conjugale interzise de Biserică;


– Să nu-şi bată niciodată soția, nici s-o certe, mai ales în public;


– Să nu-şi silească soția la viață conjugală în sărbători, în posturi şi în zile oprite şi să respecte zilele ei de curățenie firească şi perioada de după zămislire;


– Să n-o oprească niciodată de la rugăciune şi post, de la biserică, de la citirea cărților sfinte, de la milostenii şi de la orice altă faptă bună;

– Să-şi ajute soția la procurarea celor de nevoie pentru casă, hrană şi îmbrăcăminte, la pregătirea mâncării şi a menajului, cu bună înțelegere şi armonie creștinească;


– Să aducă venitul personal în casă şi să fie folosit în comun cu cel al soției;


– Să aibă încredere totală în cinstea şi corectitudinea soției şi să nu-i acuze părinții şi rudele;


– Să nu-şi lase soția să se îmbrace necuviincios sau cu haine bărbătești, să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, nici să se sulimenească sau să-şi tundă părul capului, după moda lumii;


– Să nu-şi lase soția la filme şi distracții lumești, nici să citească reviste şi cărți rele, pornografice, să nu-şi piardă timpul stând la televizor şi să nu aducă în casă cărți sectare, smintitoare de suflet, căci așa se cuvine creștinilor care iubesc pe Dumnezeu;


– Ca soț şi cap al familiei, nu se cuvine creștinește bărbatului să sărute niciodată mâna soției şi a oricărei alte femei, afară de mamă şi bunică.


Ioanichie Bălan; Călăuză ortodoxă în familie și societate vol. 2

Distribuie