Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Care sunt gradele de rudenie oprite de căsătorie?

Distribuie

Gradele de rudenie sau rudeniile sunt de patru feluri:

I. A. Rudenii de sânge (consângenitate) în linie dreaptă care se opresc de la căsătorie la infinit. Consângenitatea în linie dreptă se împarte în două:


a. În linie dreaptă suitoare, adică tată - bunic - străbunic etc;


b. În linie dreaptă coborâtoare, adică tată - fecior - nepot - strănepot etc.


B. Rudenii de sânge în linie colaterală, care se opresc de la căsătorie până la al șaptelea grad, inclusiv. Frații de o mamă sunt de gradul II de rudenie; verii primari sunt de gradul IV de rudenie; verii al doilea sunt de gradul VI de rudenie și nu se pot căsători unii cu alții; verii al treilea sunt în gradul VIII de rudenie și aceștia au voie să se căsătorească între ei. Frații și verii de tată vitreg sau mamă vitregă, nu se pot căsători între ei până la gradul VII inclusiv.


În cazuri de nedumerire se cere sfatul și dezlegarea episcopului locului.

II. Rudenii prin încuscrire. Membrii a două familii încuscrite nu se pot căsători până la al treilea grad, inclusiv, după sinodul patriarhal din Constantinopol, din anul 997.


III. Înrudirea spirituală, din botez și cununie, între nași, fini și rudele lor. Căsătoria cu rude spirituale este oprită până la gradul al treilea, inclusiv. Nu se pot căsători nașul cu fina, cu mama sau cu fiica finei. Nu se pot căsători finul cu fiica nașului și fiul nașului cu fiica finei.


IV. Înrudirea prin adopțiune (înfiere) se oprește de la căsătorie până la gradul al treilea, inclusiv.


În toate cazurile cei doi tineri, dimpreună cu părinții lor, sunt datori să consulte pe preot și să asculte întru totul de rânduiala Bisericii fixată de Sfinții Părinți și păstrată cu atâta sfințenie de înaintașii noștri.


În cazuri cu totul speciale, preotul poate singur să ia hotărârea și să dea dezlegare de cununie celor înrudiți? Pentru cazuri cu totul speciale, excepționale, logodnicii trebuie îndrumați să consulte pe episcopul locului, care poate anula logodna sau da cuvenita dezlegare de cununie și rânduiește un anumit canon de pocăință. Când cei doi tineri sunt rude apropiate, veri primari, frați primari, cumnați etc, nici episcopul nu are voie să dezlege nuntă fără de lege, pe care au oprit-o și au legat-o asemenea nuntă, fără știrea episcopului, să se caterisească”.


De obicei, gradele de rudenie în căsnicie, mai ales cele din încuscrire, cele spirituale și din înfiere, nasc multe probleme preoților și Bisericii și nu puțini tineri se căsătoresc fiind rude, fie din neștiință, fie din lăcomia de avere, fie din neascultare și necredință din care pricină au mult de suferit în viață.


Ce trebuie să facă cei căsătoriți anticanonic cu rude apropiate? Orice nuntă ce se face cu rude trupești sau sufletești apropiate, Biserica lui Hristos n-o recunoaște, ci o desparte și o canonisește, după caz, cu oprire de la Sfânta Împărtășanie și pocăință, de la 3 până la 10 și uneori 15 ani, pentru că se face amestecare de sânge, se încalcă legea dumnezeiască și se face sminteală în popor.


Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 5

Distribuie