Distribuie

Despre îndatoririle soției față de soț vrednicul de pomenire arhimandritul Ioanichie Bălan, în cartea sa închinată familiei creștine – Călăuză ortodoxă în familie și societate, ne zice următoarele:

Îndatoririle soției față de soț sunt următoarele: – Să-și iubească soțul cu fireasca datorie conjugală, dar și cu duhovnicească datorie de creștină, pentru că unirea lor s-a făcut din iubire, pentru toată viața și împreună vor fi judecați de Hristos;


– Să se roage permanent lui Dumnezeu pentru înțelepțirea, ajutorul, întărirea credinței, liniștea și sănătatea soțului ei;


– Să dea regulat slujbe la biserică pentru soț, pentru copii, rude, prieteni și pentru liniștirea celor ce-i urăsc;


– Să asculte de soțul ei în cele creștinești, care nu sunt împotriva poruncilor lui Dumnezeu;


– Să nu-și refuze soțul de la trăirea conjugală în zilele rânduite și să nu-l oblige să o păzească pentru a evita nașterea de copii;

– Să nu accepte trăirea conjugală imorală și necuviincioasă a soțului, interzisă unui bun creștin;


– Să nu accepte să meargă cu soțul ei la filme și distracții lumești, la nunți cu dansuri și beții, la ospețe însoțite de păcate atât spre Duminică și sărbători, cât și în posturi, dacă vor ca Dumnezeu să Ic ajute în viață;


– Să-și îndemne soțul regulat la rugăciune, la post, la milostenii, la înfrânare trupească și la sfintele slujbe în sărbători și mai ales Duminica;


– Să-și îndemne soțul la spovedanie, cel puțin de patru ori pe an și să-și împlinească canonul dat de duhovnic;


– Să-și oprească soțul de a înjura de cele sfinte, de a merge la cârciumi și distracții, la tribunale și la întâlniri cu oameni răi, precum și practicarea jocurilor de noroc, fapte care duc pe creștini la păcate și atrag asupra lor mânia lui Dumnezeu;


– Să nu-și lase soțul să citească reviste și cărți rele, pornografice, polițiste sau sectare, nici să le aducă în casa lor; ci să citească numai cărți ortodoxe și ziditoare de suflet;


– Să nu-și certe niciodată soțul, nici să-l acuze de păcate trupești sau sufletești, chiar dacă aude ceva rău despre el, ci mai bine să se roage pentru el lui Dumnezeu, urmând în toate sfatul duhovnicului, căci răbdarea și rugăciunea ei salvează casa și pacea familiei;


– Să mențină evlavia creștină în casă, să se roage noaptea lui Dumnezeu, să facă mâncare cu rânduială creștinească soțului, să mănânce și să se închine împreună cu soțul, să mențină casa în curățenie, să vorbească puțin, să evite orice ceartă și să-și viziteze regulat nașii, părinții și socrii.


Când nu trebuie să asculte soția de soțul ei? Când este obligată sau silită de soț să calce poruncile lui Dumnezeu sau să greșească trupește în posturi și în zilele sfinte; când este păzită conjugal pentru a nu naște copii, când este trimisă să-și avorteze copiii, ca și atunci când este îndemnată sau silită de soț la desfrânare, la acte conjugale împotriva firii (sodomie, perversiuni sexuale etc) la beție, la furt, la minciună, la adunări sectare și la alte grele păcate împotriva lui Dumnezeu și a conștiinței ei.

În toate aceste cazuri femeia trebuie să se împotrivească păcatului și voinței bărbatului ei păcătos, să se roage mai mult lui Dumnezeu și să urmeze sfatul duhovnicului ei.


Ioanichie Bălan; Călăuză ortodoxă în familie și societate vol. 2

Distribuie