Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre BLESTEME

Domnul în Sfânta Evanghelie ne învaţă nu numai ca să nu blestemăm, ci chiar să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă pe noi