mie. ian. 27th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor