vin. ian. 15th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor