Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre ECUMENISM

Ecumenismul este erezia ereziilor