Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre EREZIE

De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit