mie. apr. 21st, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor