Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre FĂȚĂRNICIE

Omul făţarnic întotdeauna una are în inimă şi alta pe limbă, una are în minte şi alta la arătare