Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre IDOLI

Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli