mie. apr. 14th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre ÎNGERI

Îngerul este o ființă duhovnicească aflată pururea în mișcare, liberă, netrupească, care II slujește pe Dumnezeu și care a primit în dar de la firea Lui nemurirea, iar forma și starea acestei existențe numai Ziditorul le cunoaște.