Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre ÎNGRIJORARE

Nu te risipi, vrând să faci prea multe, nu îţi pierde pacea sau timpul cu nimicuri. Fă atât cât e nevoie.