Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre IUBIRE

Iubirea pe toate le înţelege şi se jertfeşte pe sine. Sufletul se împotriveşte tuturor celor ce se fac din constrângere. Iubirea atrage harul lui Dumnezeu.