Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre JERTFĂ

Altarul nu este doar cel din biserică, el trebuie să fie, în primul rând, în inima fiecăruia, în fiecare familie creştinească, pentru că viaţa este dar şi jertfă.