Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre JUDECAREA APROAPELUI

Să nu judeci pe nime, judecă numai lucrurile tale, faptele tale, dar pe celelalte nu le judeca, lasă-le lui Hristos.