Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre JUDECATA PARTICULARĂ

La judecata aceasta particulară prin vămile văzduhului însoțesc pe suflet: Îngerii buni care arată faptele bune ale creștinului, demonii care arată faptele rele și ochiul lui Dumnezeu care vede toate precis și judecă toate foarte drept.