Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre LIBERTATE

Libertatea înseamnă eliberarea de păcat şi de moarte în Hristos, iar în plan social – lupta ideilor.