Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre MÂNDRIE

Omul mândru nu atrage pe nimeni. Și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.