Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre MÂNIE

Izgonind patima mâniei din inimă, trebuie să sădim în locul ei virtutea răbdării, care stăvilește pornirile ticăloase ale inimii și izvorăște blândețea.