Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre MINUNI

Nu minunile Îl descoperă pe Dumnezeu oamenilor, ci acel ceva despre Dumnezeu se descoperă în inima pregătită pentru asta. Este ceea ce se numește ‘arderea inimii’.