Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre RĂZBUNARE

Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi