Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre SFÂNTA CRUCE

Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeu; pe Cruce ai întins preacuratele Tale mâini, adunând toate neamurile cele ce grăiesc: Doamne, slavă Ție