vin. apr. 16th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre SFINTELE PAȘTI

Toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni, a minunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a Doua Venire.