Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre TREZVIE

Paza minții, după învățătura Sfinților Părinți, constă în aceasta : în a ne trezi cu mintea, în a ne împotrivi păcatului cu mintea și în a chema pe ” Doamne Iisuse … ” prin rugăciunea minții