Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre VIRTUTE

Să faci toate cu încetinitorul, cu ușurelul și nu deodată; virtutea nu e pară, nu poți s-o mănânci dintr-o îmbucătură.