Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

LUMEA DE AZI