Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Lumea de azi