Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

ORTODOXIE

„Există soartă? Cum privește Biserica Ortodoxă destinul?'' Dacă prin soartă înțelegem întâmplarea oarbă sau fatalitatea, Biserica se împotrivește cu hotărâre,...

Nu trebuie să întrebăm ce este adevărul, ci mai ales cine este Adevărul. Pilat L-a întrebat pe Hristos: „Ce este...