Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

ORTODOXIE

În Sfânta şi Marea Miercuri dumnezeieştii Părinţi au hotărât să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă care a uns...