Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

ORTODOXIE