Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

ORTODOXIE

Avraam a crescut într-o peșteră, pentru că tiranul Nimrod căuta să-i răpună viața. Dar chiar acolo, în acea peșteră întunecoasă,...