mie. nov. 25th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor